Disclaimer

Deze website www.priviteers.nl (de “Website”) is eigendom van Priviteers B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68833563.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze
disclaimer.

Inhoud Website

Priviteers B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan je te hoeven doen.

Priviteers B.V. en de priviteers besteden veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen
dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten
kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Priviteers B.V. niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten zal dan ook geen overeenkomst tot stand kunnen komen tussen jou en Priviteers B.V..

Aansprakelijkheid

Priviteers B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is
dit voor je eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en Priviteers B.V. tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Priviteers B.V. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Priviteers B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.
Daarnaast is Priviteers B.V. niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Priviteers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Priviteers B.V.. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding, tenzij anders vermeld bij specifieke materialen.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je contact opnemen met Priviteers B.V. via onze contactgegevens aan de rechterzijde.