Over ons

Visie

Hoe we nu omgaan met data privacy is bepalend voor hoe toekomstige generaties zich in deze wereld, digitaal én offline, kunnen bewegen. Priviteers willen graag een grote bijdrage leveren aan dit urgente maatschappelijke thema, zowel in bewustwording als in realisatie. Noem ons maar strijders voor data privacy.
Priviteers zijn bevlogen professionals die vanuit verschillende invalshoeken hun bijdrage leveren. We trekken graag met onze klanten op, niet alleen om ‘netjes volgens de wet’ te werken, maar ook om met dit soms weinig sexy onderwerp een positieve bijdrage aan de bedrijfsstrategie te leveren. Data privacy positief op de kaart zetten, maakt ons werk extra leuk en uitdagend!

Kernwaarden

 • Inspirerend en bevlogen: met onze kennis en passie/positieve energie leveren we een grote bijdrage leveren aan bewustwording en realisatie.
 • Helder en pragmatisch: we komen met praktische en snel uitvoerbare oplossingen.
 • Vertrouwd en betrouwbaar: we weten als geen ander hoe we om moeten gaan met in vertrouwen verkregen informatie. We doen waar we voor staan (practice what you preach).
 • Enthousiast: we brengen positieve energie in ieder project.
 • Selectief: we werken alleen voor organisaties die data privacy daadwerkelijk respecteren.

Grondbeginselen

Als je net als wij overtuigd bent van het belang van data privacy, dan zullen onderstaande uitgangspunten je aanspreken. En niet alleen omdat ze een wettelijk vereiste zijn (of worden).

 • Ik respecteer de data privacy van al mijn relaties: medewerkers, collega’s, klanten, prospects, sollicitanten, leden, patiënten, et cetera.
 • Ik zorg uitstekend voor de aan mij toevertrouwde gegevens.
 • Ik zorg dat onbevoegden niet bij aan mij toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Ik verzamel niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat wij met elkaar nastreven.
 • Ik bewaar de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • In geval mijn leveranciers en klanten van mij vertrouwelijke gegevens ontvangen, leg ik ze dezelfde zorgplicht op.
 • Als ik data van een bezoeker/gebruiker verzamel of uit meerdere bronnen combineer, dan meld ik dat onomwonden en geef ik aan welk doel ik ermee heb en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.
 • Ik ben open over de data die ik over de bezoeker/gebruiker heb opgeslagen.
 • Indien technisch mogelijk geef ik de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die data zelf te wijzigen, verwijderen of mee te nemen.
 • Ik verkoop geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook.
 • Ik regel al bovenstaande zaken goed en transparant.