Datalekken melden bij de AP

AP lanceert nieuwe campagne voor bewustwording. En begint met kinderen.

  • 15 maart 2018
  • blog

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een nieuwe campagne gestart om de bewustwording rondom privacy te vergroten. Op 29 januari 2018 gaf de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, het startsignaal voor de campagne op een basisschool. Een goed initiatief volgens Priviteers want het bewustwordingsniveau van privacy in Nederland mag best op een niveau hoger komen te liggen. En waar kun je beter beginnen dan met kinderen.

Volgens Martijn Faber van Priviteers is het belangrijk om iedereen die zich in de digitale wereld beweegt te informeren over de risico’s die daarbij horen. “Het internet is geen veilige omgeving waar je kinderen alleen kunt laten. Je laat een kind van 6 jaar oud niet alleen door Amsterdam fietsen omdat je niet weet welke gevaren onderweg zich aandienen. Op internet is dat niet anders. Je moet dus toezicht houden en het kind aan de hand nemen om ze te wijzen op gevaren en risico’s zodat ze zich later wel alleen kunnen begeven op de digitale weg. Hiervoor moeten zowel ouders als scholen zich inzetten.”

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een <a href=”https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/lespakket” rel=”noopener” target=”_blank”>lespakket</a> ontwikkeld wat scholen kunnen gebruiken om kinderen van groep 7 en 8 te leren hoe ze meer zeggenschap krijgen van hun persoonsgegevens. Met de 3 beschikbare lessen wordt met heldere voorbeelden uitgelegd dat kinderen op het internet ook een identiteit hebben en dat alles blijft opgeslagen, hoe de gegevens die ze achterlaten eigenlijk dienen als betalingen voor de “gratis” diensten en wellicht als belangrijkste welke rechten ze hebben en hoe ze hier gebruik van kunnen maken.

Ons advies aan scholen die actief bezig zijn met de implementatie van de AVG is dan ook om dit niet alleen te doen als organisatie maar om ouders en kinderen hier actief bij te betrekken. Dat kan door ouders te informeren met een informatieavond over de activiteiten die een school doet om privacy nog beter te waarborgen of door het organiseren van een privacy les waarbij zowel kinderen als ouders deelnemen. Want als één ding wel duidelijk begint te worden dan is het wel dat privacy voor iedereen belangrijk is. Jong en oud.