Interview met Werf&

  • 28 februari 2019
  • blog

Er zijn 9 maanden voorbij sinds de invoering van de AVG. Welke effecten heeft dit op de uitzendsector gehad. Zien we een positieve omslag in de omgang met persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers of blijft het stil. Lees het artikel verder op werf&.