Miljoenennota: 7 miljoen euro extra voor Autoriteit Persoonsgegevens.

  • 20 september 2017
  • blog

De derde dinsdag van september zit er weer op. En ondanks dat het nieuwe kabinet nog niet is geformeerd is de miljoenennota wel gepresenteerd. En die bevat dit jaar extra geld voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat vinden wij als Priviteers goed nieuws. Want alleen de introductie van nieuwe wetgeving met de AVG is niet voldoende om onze privacy te waarborgen. Zonder opvolging en toezicht blijft de wet een lege huls die dan vergelijkbaar blijft met de Wet bescherming persoonsgegevens. Inhoudelijk prima, maar zonder consequenties zal niemand hier aan (willen) voldoen.

Op dit moment heeft de Autoriteit Persoonsgegevens €7,7 miljoen jaarlijks ter beschikking. Maar met de enorme toename van het takenpakket en de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming per mei 2018 is het zeker nodig om extra middelen te hebben. De additionele €7 miljoen per jaar komen pas per 2019 geheel ter beschikking. In 2018 staat dit op €5 miljoen extra.

De Autoriteit reageerde zelf dat men “in beginsel positief” is. Het stroomt dus niet over van het enthousiasme. En dat is goed te begrijpen aangezien Aleid Wolfsen, directeur van de AP, in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie schreef dat er ca. €24 miljoen per jaar nodig zou zijn. Dan is de genoemde €14,7 miljoen natuurlijk wel aan de lage kant.

Hoe dan ook, het begin is er. Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te laten zien dat ze daadwerkelijk actie gaan ondernemen en dat ze mee strijden om de privacyrechten van het individu te waarborgen. En wellicht dat de politieke partijen dan zullen zien dat hun leden privacy wel waarderen en daar ook meer geld voor willen uittrekken.